Vouwdeuren
Producent van de Compact deur
Logo

Wat is ATEX

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: Een mengsel van brandbare stoffen (gassen, dampen, nevels en stof) onder atmosferische omstandigheden waarin verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.
De richtlijn is ATEX 114 (2014/34/EU) is speciaal voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is en beschrijft voorschriften voor apparaten (elektrisch en niet-elektrisch) en beveiligingssystemen op plaatsen ("zones") waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden.

ATEX bestaat uit 3 categorieën: Categorie 1, 2 en 3

Deze categorieën bestaan weer uit zones voor stof (zone 20, 21 en 22) en zones voor gas (Zone 0, 1 en 2)
Voor Categorieën geldt : Categorie 1 is de strengste en categorie 3 is de laagste (minst strenge) categorie.

Voor zones “Gas” geldt: Zone 0 is de strengste en dus hoogste zone en zone 2 is dus de laagste zone.

Zone 0
Een gebied waarin een wolk brandbare stof in de vorm van gas, damp of nevel in combinatie met lucht, gedurende lange periode of herhaaldelijk aanwezig is.
- Meer dan 1000 uur per jaar

Zone 1
Een gebied waarin een mengsel van brandbare stof in de vorm van gas, damp of nevel in combinatie met lucht, tijdens een normale bedrijfssituatie af en toe een explosief kan worden.
- Tussen 10 en 1.000 per jaar

Zone 2
Een gebied waarin een mengsel van brandbare stof in de vorm van gas, damp of nevel in combinatie met lucht, tijdens de normale bedrijfssituatie niet waarschijnlijk is. Of, wanneer dit toch voorkomt, het verschijnsel van korte duur is.
- Minder dan 10 uur per jaar

Voor zones “Dust” (Stof) geldt: Zone 20 is het hoogst en zone 22 het laagst.

Zone 20
Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht gedurende lange periode of herhaaldelijk aanwezig is.
- Meer dan 1.000 uur per jaar

Zone 21
Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht, in normaal bedrijf, af en toe aanwezig kan zijn.
- Tussen 10 en 1000 uur per jaar

Zone 22
Een gebied waarin een wolk brandbaar stof in lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnljk is. En, wanneer dit toch gebeurt de tijdsduur kort is.
- Minder dan 10 uur per jaar

Voor alle zones geldt een aparte ATEX certificering. Een alleen voor gasexplosie gecertificeerd product mag niet zomaar in een stofexplosiegevaarlijke omgeving worden toegepast.

Materiaalgroepen

Op dit moment bestaan er 2 materieelgroepen, te weten: materieel groep I en II

  • Materieelgroep I betreft alle ondergrondse (mijnbouw) installaties (methaan)
  • Materieelgroep II betreft alle overige bovengrondse installaties

Temperatuurklassen en maximale oppervlaktetemperatuur

Wanneer een gasmengsel of stofwolk in contact komt met een voorwerp (bijvoorbeeld verwarmingselementen, mechanische aandrijvingen, elektromotoren en gloeilampen) met een temperatuur, die gelijk is aan of hoger dan de ontstekingstemperatuur van deze brandbare gas- of stofwolk, kan een explosie plaatsvinden.

Bij mengsels van verschillende gassen of stoffen is altijd het gas of stof met de laagste ontstekingstemperatuur bepalend, tenzij nadere gegevens bekend zijn.

Gasexplosieveilig materieel wordt ingedeeld in temperatuurgroepen (-klassen) of "T-klassen", gebaseerd op de hoogst voorkomende oppervlaktetemperatuur van dat materiaal.

Deze hoogst voorkomende oppervlaktetemperatuur moet, om ontsteking te voorkomen, lager zijn dan de ontstekingstemperatuur van het gas, damp, nevel of stofmengsel.

Materieel, dat dan in een bepaalde temperatuurklasse is ingedeeld, mag dan worden toegepast voor gassen met een ontstekingstemperatuur, die hoger is dan de bij die groep behorende temperatuur.

Dus materieel dat een maximale oppervlaktetemperatuur heeft van 80°C, mag toegepast worden bij alle gassen en stoffen die ontsteken bij een temperatuur hoger dan 85°C. Omdat de meeste gassen boven deze temperatuur ontsteken, betekent het, dat dit materieel is ingedeeld in temperatuurklasse T6, de hoogst mogelijke klasse.

Temperatuur-klasse Maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur
T1 450 °C
T2 300 °C
T3 200 °C
T4 135 °C
T5 100 °C
T6 85 °C

 

Kijk hier voor meer informatie over ATEX bij Compact vouwdeuren

Bron: www.euronorm.net, www.bartec.nl

Offerte aanvragen
Contacteer mij
Contacteer mij

Het formulier is succesvol verzonden

Naam:
E-mail/Telefoon:
Coen Tiemessen

Status: Offline
Leave message

Operator
LiveZilla Live Chat Software