Vouwdeuren
Producent van de Compact deur

Disclaimer

Rolflex Nederland B.V. (Kamer van Koophandel: Arnhem 09159505, hierna te noemen Rolflex, verleent u hierbij toegang tot rolflex.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Rolflex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op rolflex.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Rolflex spant zich in om de inhoud van rolflex.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op rolflex.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rolflex.

In het bijzonder zijn alle prijzen op rolflex.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rolflex.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rolflex, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Offerte aanvragen
Contacteer mij
Contacteer mij

Het formulier is succesvol verzonden

Naam:
E-mail/Telefoon:
Coen Tiemessen

Status: Offline
Leave message

Operator
LiveZilla Live Chat Software